ชำแหละ เอส ซี แอสแซ็ต

ธุรกิจที่สำคัญอีกอันหนึ่งของตระกูลชินวัตร คือบริษัทจัดสรรที่ดิน เอสซี แอสแซ็ต

โดยมีรายได้ในปี 2551    4,020 ล้านบาท กำไร 650 ล้านบาท

ปี 2552  4,732 ล้านบาท  กำไร 764  ล้านบาท

รายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 700 ล้านบาท และกำไรเพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท

นี่ก็เป็นแหล่งหาเงินเข้าสู่อาณาจักรของตระกูลนี้ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง จากรายได้และผลกำไรในปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าท่านจะรวมพลังกันรักษาสิทธิของท่าน งดอุดหนุนผู้ที่กำลังจะเอาเงินที่ได้จากท่านมาฆ่าท่านเอง ก็เท่ากับท่านได้ตัดไฟแต่ต้นลม

บริษัทนี้มีโครงสร้างดังนี้

โดยมีรายชื่อกรรมการบริหารดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการ
นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการ
นางแน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการ
นายรัฐ กิตติเวชโอสถ กรรมการอิสระ
นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการอิสระ
นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการอิสระ
นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการอิสระ
นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการอิสระ
นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการอิสระ
นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการตรวจสอบ
Advertisements

ใส่ความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

Comments RSS TrackBack Identifier URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s